3. strategická konferencia EFLM sa bude konať plne online

Vážení prezidenti a národní reprezentanti členských spoločností EFLM,
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Výkonná rada EFLM na svojom poslednom zasadnutí, ktoré sa konalo 7. decembra 2021, prediskutovala a preskúmala možné riešenia, ako usporiadať 3. strategickú konferenciu EFLM čo najbezpečnejšie vo svetle ťažkého obdobia, ktorému všetci v dôsledku pandémie čelíme. Členovia Výkonného výboru EFLM chápu, že nič sa nedá porovnať so zážitkom na mieste a uznávajú, že strategické konferencie by mali byť interaktívne pre osobnejšiu výmenu poznatkov, najnovších technologických inovácií a stretnutia so starými priateľmi a novými kolegami. Globálna pandémia je však pretrvávajúcou výzvou už takmer dva roky. Táto veľmi nepredvídateľná situácia môže brániť fyzickej účasti našich kolegov, účastníkov a priemyselných partnerov na konferencii a brániť našej schopnosti zaručiť ich bezpečnosť a chrániť ich zdravie, čo bolo vždy našou prioritou. Berúc do úvahy najmä vývoj epidemiologickej situácie v Európe a vo zvyšku sveta a ďalšie riziká, konečné rozhodnutie výkonnej rady EFLM, podporené jednomyseľne, bolo, že 3. strategická konferencia EFLM sa bude konať plne online koncom mája 2022 v pôvodne plánovanom termíne 27. – 28. mája 2022. Program sa však môže predĺžiť o niekoľko dní s menším počtom hodín denne, aby sa účastníkom umožnilo pohodlnejšie sledovanie konferencie a aby sa účastníkom poskytla interaktívna sieťová platforma, aby sa mohli zapojiť do diskusie a otvorene hovoriť o najnovších trendoch, výzvách a príležitostiach, ktorým čelia.

Prajem Vám krásne Vianoce a všetko dobré v roku 2022.

S pozdravom

Prof. Tomris OZBEN
Predsedníčka konferencie a zvolená prezidentka EFLM

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.