BioMed Alliance – dotazník IVDR pre klinické laboratóriá

Vážené kolegyne, vážení kolegovia

Pracovná skupina BioMed Alliance pre IVD v spolupráci s Pracovnou skupinou pre IVD Európskej hematologickej asociácie a s odbornými znalosťami profesorky Christy Cobbaert z Európskej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny vypracovala dotazník o súčasnom použití rôznych testov IVD v klinických laboratóriách. Cieľom dotazníka je získať prehľad o súčasnej situácii v medicínskych laboratóriách, najmä o stupni (ne)pripravenosti medicínskych laboratórií na implementáciu IVDR, a vykonať presné posúdenie potenciálneho vplyvu, ktorý bude mať IVDR na diagnostické laboratóriá a ich zoznam vyšetrení. Chceli by sme požiadať diagnostické laboratóriá v EÚ o vyplnenie dotazníka o ich súčasnom používaní testov IVD a ich prípravách na IVDR (nové nariadenie EÚ o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro). BioMed Alliance zhromažďuje tieto informácie, aby reprezentovala diagnostické laboratóriá v procese implementácie IVDR, napr. poskytovaním zásadných rád Európskej komisii a príslušným vnútroštátnym orgánom. Ich príspevok zároveň pomôže Aliancii BioMed a jej pridruženým lekárskym spoločnostiam poskytnúť relevantné informácie o tejto dôležitej téme. Dúfame, že týmito opatreniami zaistíme uskutočniteľný časový harmonogram prechodu a kontinuitu laboratórnej diagnostiky po máji 2022. Dotazník nájdete v nižšie uvedenom odkaze červenou farbou.

KLIKNUTÍM TU STIAHNETE DOTAZNÍK

Vyplnený dotazník vráťte do 8. septembra 2021 na adresu Anne-Claire Cazottes: anne-claire.cazottes@biomedeurope.org

Ak máte otázky týkajúce sa vyplnenia dotazníka, kontaktujte Dr. Bart Lubbers: b.r.lubbers@lumc.nl alebo Dr. Isabel Dombrink: isabel.dombrink@uksh.de

Vopred vám ďakujeme za pomoc!

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.