Archív kategorií: Info z EFLM a IFCC

Výročný dotazník IFCC

Vážení členovia SSKB IFCC Divízia pre komunikáciu a publikácie (Communications and Publications Division, CPD) v spolupráci s Komisiou pre styk s verejnosťou (Public Relations Committee, C-PR) vypracovali pre členov národných spoločností združených v IFCC ročný dotazník na prieskum vplyvu a účinnosti publikácií IFCC, vedeckých … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Info z EFLM a IFCC | Zanechať komentár

Interpretácia elektroforézy bielkovín a voľných ľahkých reťazcov

Survey on protein electrophoresis and serum free light chains, and quantification of small monoclonal proteins Pracovná podskupina pre harmonizáciu správ na interpretáciu elektroforézy sérových bielkovín, voľných ľahkých reťazcov a kvantifikáciu monoklonálnych proteínov, prezentuje výsledky medzinárodného prieskumu v nasledujúcich správach: IFCC Survey SPEP SFLC … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Info z EFLM a IFCC | Zanechať komentár

23rd IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

23rd IFCC-EFLM European Congress of  Clinical Chemistry and Laboratory Medicine National Congress of the Spanish Society of Laboratory Medicine May 19-23, 2019 – CCIB, Barcelona – Spain  

Zaradené v Info z EFLM a IFCC | Zanechať komentár