Archív kategorií: Info z EFLM a IFCC

Elektronické a diaľkové vzdelávanie EFLM bezplatne

Ctené kolegyne, Vážení kolegovia. EFLM organizuje webové semináre a iné on-line vzdelávacie podujatia, ktoré pokrývajú kľúčové témy laboratórnej medicíny a sú veľmi dôležité pre študijné účely. Tieto akcie sú pre členov národných spoločností EFLM bezplatné. Na voľný prístup do platformy elektronického … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Info z EFLM a IFCC | Zanechať komentár

Nový dvojmesačník EFLM „EuroLabNews“

Ctené kolegyne, vážení kolegovia. MariaStella Graziani, predsedníčka EFLM komisie pre komunikáciu a šéf editorka webu EFLM s potešením predstavuje prvé vydanie „EuroLabNews“, nového dvojmesačníka EFLM. Jedná sa o úplne obnovený bulletin s cieľom posilniť komunikáciu EFLM s národnými spoločnosťami a ich členmi. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Info z EFLM a IFCC | Zanechať komentár

Dotazník pracovnej skupiny IFCC pre harmonizáciu interpretačných komentárov EHK (WG ICQA)

Vážené kolegyne, kolegovia. Pracovná subskupina pre harmonizáciu interpretačných správ na elektroforézu sérových bielkovín, voľných ľahkých reťazcov a kvantifikáciu monoklonálnych proteínov, ktorá sa vytvorila pod hlavičkou Pracovnej skupiny IFCC pre harmonizáciu interpretačných komentárov EHK (WG ICQA), vyzýva všetky laboratóriá, ktoré vykonávajú tieto vyšetrenia, … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Info z EFLM a IFCC | Zanechať komentár