Archív kategorií: Info z EFLM a IFCC

Prieskum vplyvu a účinnosti IFCC publikácií, odborných a vzdelávacích programov

Vážení členovia SSKB IFCC Divízia pre komunikáciu a publikácie (Communications and Publications Division, CPD) v spolupráci s Výborom pre styk s verejnosťou (Public Relations Committee, C-PR) vypravovali pre členov odborných spoločností združených v IFCC ročný dotazník na prieskum vplyvu a účinnosti IFCC publikácií, … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Info z EFLM a IFCC | Zanechať komentár

Nový dvojmesačník EFLM „EuroLabNews“

Ctené kolegyne, vážení kolegovia. MariaStella Graziani, predsedníčka EFLM komisie pre komunikáciu a šéf editorka webu EFLM s potešením predstavuje prvé vydanie „EuroLabNews“, nového dvojmesačníka EFLM. Jedná sa o úplne obnovený bulletin s cieľom posilniť komunikáciu EFLM s národnými spoločnosťami a ich členmi. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Info z EFLM a IFCC | Zanechať komentár

Dotazník pracovnej skupiny IFCC pre harmonizáciu interpretačných komentárov EHK (WG ICQA)

Vážené kolegyne, kolegovia. Pracovná subskupina pre harmonizáciu interpretačných správ na elektroforézu sérových bielkovín, voľných ľahkých reťazcov a kvantifikáciu monoklonálnych proteínov, ktorá sa vytvorila pod hlavičkou Pracovnej skupiny IFCC pre harmonizáciu interpretačných komentárov EHK (WG ICQA), vyzýva všetky laboratóriá, ktoré vykonávajú tieto vyšetrenia, … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Info z EFLM a IFCC | Zanechať komentár