Informácie, dokumenty z IFCC a EFLM

EFLM – oficiálne dokumenty:
http://eflm.eu/index.php/official-documents.html

***

Správa z prvej strategickej konferencie Európskej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny (EFLM), ktorá sa pod názvom Definovanie analytických výkonnostných cieľov 15 rokov po štokholmskej konferencii konala 24.-25.11.2014 v Miláne (Taliansko).

***

V súčasnej dobe je k dispozícii široké spektrum PoCT prístrojov, ktoré sa využívajú v mnohých odboroch medicíny. Implementácia PoCT vyžaduje systematický prístup, ktorý zahŕňa všetky zainteresované strany.

***

V dňoch 7.-10.októbra 2014 sa v Liverpoole konal tretí EFLM-UEMS Kongres pod názvom “Laboratory Medicine at the Clinical Interface”. Na kongrese boli prezentované zaujímavé príspevky. Pre záujemcov prikladám neautorizovanú kópiu súhrnov jednotlivých prezentácii, ktorú nájdete TU.

***

The Great Debate’ of Shaping the Future of Laboratory Medicine is to encourage everyone in our profession to consider the rapid pace of change and to plan for the future delivery of laboratory medicine services at local, national, regional and international level within societies and companies. ‘The Great Debate’ will enable a sharing of discussions and opinions whilst helping to determine how IFCC can provide global leadership into the future.

***

Voľby prezídia IFCC na roky 2015-2017
V dňoch 15.11.2013 – 15.12.2013  sa prostredníctvom elektronického systému uskutočnili voľby prezídia IFCC Prezidentom IFCC na roky 2015-2017 bol zvolený Prof. Maurizio FERRARI (Taliansko), pokladníčkou IFCC na roky 2015-2017 bola zvolená Prof. Tomris OZBEN (Turecko), tajomníkom IFCC na roky 2015-2017 bol zvoleny Prof. Sergio BERNARDINI (Taliansko). Podrobnosti z výsledkov volieb prezídia IFCC si môžete pozrieť na: https://electionbuddy.com/elections/9879/results/ckslkfrt6

Nie je možné pridávať komentáre.