Dotazník pracovnej skupiny IFCC pre harmonizáciu interpretačných komentárov EHK (WG ICQA)

Vážené kolegyne, kolegovia.

Pracovná subskupina pre harmonizáciu interpretačných správ na elektroforézu sérových bielkovín, voľných ľahkých reťazcov a kvantifikáciu monoklonálnych proteínov, ktorá sa vytvorila pod hlavičkou Pracovnej skupiny IFCC pre harmonizáciu interpretačných komentárov EHK (WG ICQA), vyzýva všetky laboratóriá, ktoré vykonávajú tieto vyšetrenia, aby vyplnili internetový dotazník https://www.surveymonkey.com/r/IFCC-WG-ICQA

Dotazník má 30 otázok a respondentom zaberie asi 20 minút času. Dotazník sa týka špecifických aspektov preanalytickej, analytickej a postanalytickej fázy vyšetrenia. Všetky odpovede zostanú anonymné a dôverné. Vyhodnotenie dotazníka poskytne prehľad o súčasnom stave tejto problematiky v Európe a bude základom na vypracovanie a publikovanie doporučeného postupu.

Členovia WG ICQA ďakujú laboratóriám za účasť na dotazníku.

Jill Tate (Chair), Maria Stella Graziani, Maria Alice Willrich & Michael Moss

Prílohy na stiahnutie

Preliminary Letter for Protein Electrophoresis Survey Updated letter

IFCC WG Harmonisation of Interpretive Commenting EQA Updated letter

 

Vypracoval: Ján Balla

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.