EFLM štipendium na EFLM-UEMS kongres vo Varšave!

Vážení členovia SSKB.

Chceme vás informovať, že EFLM podporuje mladých vedcov a poskytne im štipendium na 4. spoločný EFLM-UEMS Kongres, ktorý sa bude konať 21.-24. septembra 2016 vo Varšave
http://www.eflm-uems.warsaw2016.eu/

Štipendium do výšky 1000 Eur bude pokrývať náklady na cestovanie, 3 noci ubytovanie a registračný poplatok. Príjemca štipendia dostane tiež zdarma on-line ročné predplatné do časopisu CCLM, ktoré láskavo ponúkol Walter de Gruyter.

Oprávnení kandidáti musia pochádzať z členských spoločností EFLM (SSKB takou je) a musí spĺňať tieto kritériá:

   –  Žiadatelia musia mať k dátumu konferencie menej ako 35 rokov;
   –  Musia mať aktívnu účasť, t.j. prihlásený a prijatý abstrakt plagátu
(„Poster“)  ako prví autori (lehota na predloženie abstraktu je 15.5. 2016).

Prihlášky musia byť podané prostredníctvom priloženého formulára s pripojenou dokumentáciou:

1)    kópia dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
2)   doklad o svojom členstve v SSKB,
3)   oznámenie o prijatí posteru (prijatie/odmietnutie bude zaslané organizátorom kongresu do 15. júna 2016).

Žiadosti musia byť zaslané na adresu silvia.cattaneo@eflm.eu najneskôr do 30. júna 2016.

S pozdravom,

Ralf Lichtinghagen
Predseda EFLM Komisie pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.