Elektronické a diaľkové vzdelávanie EFLM bezplatne

Ctené kolegyne, Vážení kolegovia.

EFLM organizuje webové semináre a iné on-line vzdelávacie podujatia, ktoré pokrývajú kľúčové témy laboratórnej medicíny a sú veľmi dôležité pre študijné účely. Tieto akcie sú pre členov národných spoločností EFLM bezplatné.

Na voľný prístup do platformy elektronického vzdelávania EFLM kliknite tu: https://elearning.eflm.eu

Nájdete tu podrobné informácie o on-line vzdelávacích programoch EFLM a nahratých webinároch. SSKB môže implementovať webináre EFLM do svojho programového kalendára odborných akcií.

Podrobnejšie informácie môžete získať na adrese Daniel Rajdl (rajdl@fnplzen.cz)

S pozdravom

MariaStella Graziani
Predsedníčka výboru pre komunikáciu a publicitu

Daniel Rajdl
Predseda pracovnej skupiny pre diaľkové vzdelávanie a e-vzdelávanie

 

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.