Fekálny hemoglobín: nové prístupy na skríning a diagnostiku ochorenia hrubého čreva

Rakovina hrubého čreva (CRC) je stále veľmi dôležitým zdravotným problémom na celom svete. Je to tretia najbežnejšia rakovina a štvrtá hlavná príčina smrti súvisiacej s rakovinou. V súčasnosti existuje  množstvo skríningových programov na zistenie neoplázie u tých, ktorí nemajú žiadne príznaky ochorenia čriev. Tieto programy vedú k včasnej detekcii CRC a jej prekurzorov, čo výrazne zlepšuje výsledky. Existuje niekoľko stratégií dostupných na skríning CRC, ale fekálne imunochemické testy na hemoglobín (FIT) sú teraz považované za najlepšie v súčasnosti dostupné neinvazívne vyšetrovanie a sú široko zavedené. FIT sú k dispozícii v dvoch formátoch, kvalitatívnom a kvantitatívnom: prvé sa často používajú pri príležitostnom skríningu, zatiaľ čo druhé sú široko používané v programovom skríningu založenom na populácii. Kvantitatívny FIT má mnoho výhod, pričom hlavnou výhodou je, že koncentrácia hemoglobínu v stolici (f-Hb) sa dá určiť.

V tomto webinári Prof. Callum G. Fraser (UK) oboznámi účastníkov s diagnostickou presnosťou FIT a s faktormi, ktoré ovplyvňujú f-Hb vrátane veku, pohlavia a sociálno-ekonomického stavu. Na webinár sa môže prihlásiť každý záujemca. Webinár je zadarmo, zaregistrovať sa môžete tu: https://elearning.eflm.eu/enrol/index.php?id=30

Webinár sa uskutoční 23.1.2018 o 18 hod.

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.