MUDr. Michal Cibulka – víťaz workshopu molekulárnej diagnostiky

Prof. Leslie Lai, predseda IFCC Divízie pre vzdelávanie a manažment, zaslal SSKB list, v ktorom oznamuje, že  IFCC poskytne čiastočný grant MUDr. Michalovi Cibulkovi, ktorý sa stal víťazom workshopu molekulárnej diagnostiky v Martine (18.-24.2.2018), na činnosť mladšieho člena IFCC C-CMBC. IFCC komisia pre osnovu vzdelávania v klinickej molekulárnej  biológii (C-CMBC) si želá zvýšiť udržateľnosť svojich výučbových snáh v molekulárnej diagnostike a aktívne zapojenie národných spoločností do úsilia o šírenie molekulárnej diagnostiky medzi laboratóriami. Na tento účel C-CMBC navrhla integrovať mladých kolegov z krajín navštívených počas posledných rokov. C-CMBC dúfa, že touto stratégiou dosiahne zapojenie mladých vedcov a laboratórnych odborníkov do národných aktivít v molekulárnej diagnostike a umožní mladým členom lepšie nadväzovať kontakty so svojimi kolegami, vzájomne sa poučiť zo spoločných skúseností a tak podporovať vzdelávanie v oblasti molekulárnej diagnostiky. Nakoniec, ak mladí kolegovia budú na medzinárodnej úrovni a vo svojich krajinách aktívni, môžu sa v budúcnosti stať riadnymi členmi C-CMBC.

Leslie Lai                                                                          Evi Lianidou
IFCC EMD Chair IFCC EMD                                       C-MBC Chair

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.