Nový dvojmesačník EFLM „EuroLabNews“

Ctené kolegyne, vážení kolegovia.

MariaStella Graziani, predsedníčka EFLM komisie pre komunikáciu a šéf editorka webu EFLM s potešením predstavuje prvé vydanie „EuroLabNews“, nového dvojmesačníka EFLM. Jedná sa o úplne obnovený bulletin s cieľom posilniť komunikáciu EFLM s národnými spoločnosťami a ich členmi. Je to súčasť projektu EFLM 2017 o reštylizáciu EFLM obrazu spoločne s vydaním nového loga (ktoré bude čoskoro k dispozícii) a novou príťažlivejšou a užívateľsky prívetivou webovou stránkou on-line na www.eflm.eu

EuroLabNews 1/2017

EuroLabNews 2/2017

EuroLabNews 3/2017

EuroLabNews 4/2017

Ján Balla

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.