Odborné akcie


FÓRUM MEDICÍNSKEJ DIAGNOSTIKY 2020 –
odborný seminár pod záštitou SSKB.
19. – 20. marec 2020 termín presunutý na neskôr – viď nižšie “Viac informácii”
Tále, SR

Viac informácii


LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA, výzvy 21. storočia –
odborný seminár o problematike laboratórnej medicíny
a medziodborovej komunikácie.
14. november 2019
Prešov, SR
Odborný program – pozvánka

Návratka


LABKVALITA 2019 –
odborná konferencia o kvalite v klinických laboratóriách.
10. – 11. október 2019
Nový Smokovec, SR

Odborný program / Scientific program

Potvrdenie súladu s etickým kódexom MedTech (MedTech Europe Code of Ethical Business Practice).

Fotogaléria


Nie je možné pridávať komentáre.