Odborné akcie/Aktuálne


FONS 2018 – symposium klinické biochemie.
16. – 18. september 2018
Pardubice, ČR

Viac info


LABAUTO 2018 – konferencia NASKL o filozofii automatizácie procesov
v klinickom laboratóriu 21.storočia.
25. – 26. október 2018
Olomouc, ČR

 

Viac info


XIII. kongres SSKB – SSLM s medzinárodnou účasťou  
04. – 06. november 2018
Piešťany, SR

Hlavné témy, organizačné pokyny
Registrácia on-line
Odborný seminár – laboratórna diagnostika a výzvy 21. storočia
31. mája 2018
Košice, SR

Viac info

 


Odborná konferencia – VITATOX 2018
14. – 16. mája 2018
Dvur Králové n/Labem, ČR

Pozvánka
Program
Ubytovanie


Odborný seminár – Využití LC-MS/MS v klinické diagnostické laboratoři 
16. máj 2018
Olomouc, ČR

Pozvánka
Program


Kurz v molekulárnej diagnostike pre začiatočníkov
18. – 24. február 2018
Martin, SR

Viac info

 


Komentáre sú uzavreté.