Výbor SSKB – kontakty

Voľby do Výboru a Dozornej rady SSKB, funkčné obdobie 2019 – 2023
 – výsledky I. kola
– výsledky II. kola

Prezident: Prof. MUDr. Oliver RÁCZ, CSc.
Ústav patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UPJŠ, Trieda SNP 1, 040 01 Košice 1
tel.: +421 55 2343 406
e-mail: oliver.racz(at)upjs.sk, oliver.racz(at)sskb.sk
Viceprezident: Doc. Ing. Pavel BLAŽÍČEK, PhD.
Alpha medical a.s., Laboratórium špeciálnych metód,  Záporožská 12/C, Bratislava
tel.: +421 903 417974
e-mail: blazicek1942(at)gmail.com, blazicek1942(at)sskb.sk
Vedecká sekretárka: RNDr. Katarína LEPEJOVÁ
Cumulus s.r.o., Rastislavova 45, 040 01 Košice
tel.: +421 55 6251820, +421 903 609567
e-mail: lepejova.katarina(at)gmail.com, lepejova.katarina(at)sskb.sk
Hospodárka: MUDr. Marta DOBÁKOVÁ
Alpha medical a.s., J. Bellu 66, 034 95 Likavka
tel.: +421 905 236 649
e-mail: dobakova.marta(at)alphamedical.sk, dobakova.marta(at)sskb.sk
Členovia: Ing. Vladimír HERIBAN, PhD, MSc.
Zdravokonzult, s.r.o., Fláviovská 3, 851 10 Bratislava 59
tel.: +421 905 311 612
e-mail: vladimir.heriban(at)gmail.com, vladimir.heriban(at)sskb.sk
RNDr. Mgr. Marko KAPALLA, PhD.
Negentropic Systems, s.r.o., Murgašova 12, 034 01 Ružomberok
e-mail: marko.kapalla(at)gmail.com, marko.kapalla(at)sskb.sk
MUDr. Angela MOLČÁNYIOVÁ, PhD.
Medirex a.s., Rastislavova 43, 04190 Košice
tel: +421 55 615 2471, +421 905 387 257
e-mail: molcanyia(at)unlp.sk, molcanyia(at)gmail.com, molcanyia(at)sskb.sk
MUDr. Július ŠPAŇÁR
NTS Ružinov, Ružinovská 6, 82108 Bratislava
tel.: +421 902 195 922
e-mail: spanar(at)szm.sk, spanar(at)sskb.sk

výsledky volieb do Výboru a Dozornej rady SSKB – funkčné obdobie: 2015 – 2019

 

Komentáre sú uzavreté.