Výročný dotazník IFCC

Vážení členovia SSKB

IFCC Divízia pre komunikáciu a publikácie (Communications and Publications Division, CPD) v spolupráci s Komisiou pre styk s verejnosťou (Public Relations Committee, C-PR) vypracovali pre členov národných spoločností združených v IFCC ročný dotazník na prieskum vplyvu a účinnosti publikácií IFCC, vedeckých a vzdelávacích programov a rôznych aktivít IFCC po celom svete.

Výsledky tohto prieskumu budú analyzované a publikované v bulletine IFCC. Dáta budú k dispozícii aj na webových stránkach IFCC a budú prezentované už na generálnej konferencii IFCC v Budapešti 10.11.2018.

IFCC očakáva, že dotazník vyplní čo najväčší počet členov SSKB. Vyplnenie dotazníka zaberie menej ako desať minút času. Odpovede budú dôverné a použité len na účely tohto prieskumu.

Dotazník je voľne dostupný tu  Mal by ho vyplniť a odoslať čo najväčší počet (podľa možností každý) člen SSKB.

Termín na vyplnenie: 30. október 2018

Ďakujem pekne za spoluprácu.

Ján Balla
Národný reprezentant SSKB

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.