Výsledky volieb tajomníka a pokladníka IFCC 2018-2020

Ctené kolegyne, vážení kolegovia,

Hlasovanie volieb tajomníka a pokladníka Výkonnej rady IFCC na obdobie 2018-2020 bolo ukončené 30. apríla 2017. V súhrne hlasovalo 66 odborných spoločností (z 87, ktoré majú právo hlasovať), pričom preferencie boli nasledovné:

Tajomník

2. kolo:
Dr. David Kinniburgh
(Kanadská spoločnosť klinických lekárov – CSCC)
Prijaté hlasy: 37 (60%)

Dr Rosa Sierra-Amor

(Mexická asociácia klinických laboratórnych vied – CMCLC)
Prijaté hlasy: 25 (40%)

Úplné podrobnosti o hlasovaní nájdete na nasledujúcom linku nezávislej agentúry, ktorá ich uskutočnila:
https://v1.electionbuddy.com/elections/39407/results/dx6dptg2m

Na základe zrátaných výsledkov a preferencií vám oznamujeme, že tajomníkom Výkonnej rady EB IFCC sa stal Dr. David Kinniburgh.

Pokladník

1. kolo

Dr. Alexander Haliassos
(Grécka spoločnosť klinickej chémie a klinickej biochémie – GSCC-CB)
Prijaté hlasy: 14 (21%)

Prof. Klaus P. Kohse
(Nemecká spoločnosť klinickej chémie a laboratórnej medicíny – DGKL)
Prijaté hlasy: 10 (15%)

Dr. Binod Kumar Yadav
(Nepálska asociácia pre lekárske laboratórne vedy – NAMLS)
Prijaté hlasy: 3 (5%)

Prof. Tomris Ozben
(Turecká biochemická spoločnosť – TBS)
Prijaté hlasy: 39 (59%)
Úplné podrobnosti o hlasovaní nájdete na nasledujúcom linku nezávislej agentúry, ktorá ich uskutočnila:
https://v1.electionbuddy.com/elections/39407/results/dx6dptg2m

Na základe výsledkov hlasovania s radosťou oznamujeme, že pokladníkom výkonnej rady EB IFCC sa stala prof. Tomris Ozben.

Srdečne blahoželáme novozvolenému tajomníkovi a pokladníkovi IFCC.

Bernard Gouget
Predseda návrhovej komisie IFCC

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.