Vzdelávanie/e-learning

Dôležité informácie v súvislosti s chorením COVID-19, spôsobeným koronavírusom SARS-COV-2:

Nižšie nájdete odkazy na ďalšie materiály, ktoré stoja za pozornosť k dokresleniu obrazu o SARS-COV-2.Vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka – znenie vyhláškyPostgraduálne vzdelávanie v odboroch klinická biochémia a laboratórna medicína zabezpečujú :E-learning – niektoré užitočné stránky :

 • CEVA – creative education – vital application
  Poslaním projektu CEVA je šírenie kvalitných a nezávislých informácii najmä pre lekárov všetkých odborností, bioanalytikov, zdravotných laborantov,  všeobecné sestry a podpora aplikovaného výskumu v Českej a Slovenskej republike. Hlavným garantom kvality a nezávislosti je Lekárska fakulta Karlovej Univerzity v Plzni.
  #
 • LABTEST ONLINE (cz)
  Sprievodca svetom laboratórnych vyšetrení
  #
 • i-med
  Internetový časopis Slovenskej lekárskej komory pre celoživotné vzdelávanie lekárov
  #
 • EDUKAFARM
  Základnou koncepciou spoločnosti Edukafarm je vzdelávanie odborníkov z oblasti medicíny a farmácie v rámci ich celoživotnej edukácie.


Materiály na “download”

 • Odporúčania pre optimálnu diagnostiku a liečbu dyslipoproteinémii Lipidový konsenzus 2 download (pdf-280 kB)
  ( publikované v časopise Interná medicína 2003; 3 (1): 10-18
 • SNOLAMED Systematická nomenklatúra v laboratórnej medicíne. download (RAR-350 kB)

Nie je možné pridávať komentáre.