sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

XIV. Kongres SSKB

XIV. Kongres SSKB / XIV. SSCB Congress s medzinárodnou účasťou / with international participation 9.10. – 11.10. 2022 Kongres Hotel Chopok**** Demänovská Dolina Pod záštitou European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Under the auspices of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Poďakovanie prezidentky SSKB Odborný program Scientific programme Fotogaléria DSC02702 DSC02704 DSC02861 […]