Labkvalita 2023

Tradičné odborné podujatie venované kvalite procesov v klinických laboratóriách. Na tomto mieste budeme postupne zverejňovať termín a miesto konania, odborný program a ďalšie informácie.