Správa zo XIV. kongresu SSKB s medzinárodnou účasťou

Na svojom zasadnutí 22.11.2022 sa Výbor SSKB vrátil ku XIV. Kongresu SSKB s medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal v Demänovskej Doline. Po dvoch pandemických rokoch sa kongres zrodil na základe dobrej medzinárodnej spolupráce a naprieč celým spektrom odborníkov v laboratórnej komunite. Miesto, organizáciu a celkový výsledok kongresu hodnotili účastníci kongresu ako úspešný. Účastníci ocenili hlavne skladbu odborného programu a účasť zahraničných […]

EuroMedLab 2025

Výkonná rada IFCC a Výkonná rada EFLM rozhodli, že miestom konania „IFCC EFLM EuroMedLab 2025“ bude Brusel, Belgicko. IFCC a EFLM dostali štyri ponuky od európskych členských spoločností na usporiadanie tohto kongresu. V súlade s publikovanými „Smernicami a pravidlami pre organizovanie kongresov klinickej chémie a laboratórnej medicíny IFCC – EFLM EuroMedLab“ boli ponuky posudzované Výborom […]