sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Monitor medicíny SLS 1-2/2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, nižšie nájdete odkaz na aktuálne číslo 1-2/2023 časopisu Monitor medicíny SLS. V tomto čísle bol na stranách 38-39 zverejnený príspevok prezidentky SSKB MUDr. Hedvigy Pivovarníkovej s názvom Slovenská spoločnosť klinickej biochémie (SSKB) – XIV. kongres SSKB s medzinárodnou účasťou a jej ďalšie významné aktivity v druhom polroku 2022. Prajeme príjemné čítanie. […]