Európske usmernenie pre analýzu moču

Pracovná skupina EFLM Task and finish Group Urinalysis pod vedením Doc. Tima Kouriho z Univerzitnej nemocnice v Helsinkách aktualizovala Európske usmernenie pre analýzu moču. Dokument sa skladá so 6 capital: 1. kapitola: Medicínsky význam, potreby a požiadavky, predbežná analýza.2. kapitola: Príprava pacienta, biologické faktory.3. kapitola: Odber a skladovanie vzoriek.4. kapitola: Hierarchia meracích postupov.5. kapitola: Chemické vyšetrenie.6. kapitola: […]