Časopis Sekcie pre aterosklerózu SSKB a UPJŠ LF

 
Čísla : 2007(1-2),   2007(3-4)
Pokyny pre autorov
 

 
Šéfredaktor  : 

Zástupca šéfredaktora  : 

Hlavný odborný redaktor  : 

Redakčná rada   :  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
    
   
     
    Editorial consultants   : 

Jozef TURAY, Zvolen, SR   

Milan KUCHTA, Košice, SR  

Jozef KOLLÁR, Košice, SR   
  
Rastislav DZÚRIK, Bratislava, SR  
Martin GAJDOŠ, Bratislava, SR  
Peter GALAJDA, Martin, SR  
Jozef GONSORČÍK, Košice, SR  
Marica KRAJČOVIČOVÁ - KUDLÁČKOVÁ, Bratislava, SR  
Marián MOKÁŇ, Martin, SR  
Angela MOLČÁNYIOVÁ, Košice, SR  
Daniel PELLA, Košice, SR  
Ivan PECHÁŇ, Bratislava, SR  
Darina PETRAŠOVÁ, Košice, SR  
Rudolf PULLMANN, Martin, SR  
Štefan ROSIPAL, Poprad, SR  
Pavol ŠIMURKA, Trenčín, SR  
   

J. BARBORIAK - USA, H.B.BREWER - USA, G.CAMEJO - Sweden, P.CARMELIET - Belgium, A.I.CATAPANO - Italy, A.CORSINI - Italy, P.N.DURRINGTON - UK, J.G.FODOR - Canada, J.C.FRUCHART - France, H.GRETEN - Germany, S.GRUNDY - USA, M.G.HANEFELD - Germany, G.K.HANSSON - Sweden, M.D.HAUST - Canada, W.JAROSS - Germany, N.ORECHOV - Russia, R.PAOLETTI - Italia, M.ROSSENEU - Belgium, J.SHEPHERD - UK, Š.SVAČINA - Czech Rep., F.STOŽICKÝ - Czech Rep., V.V.TETROV - Russia, E.TVRZICKÁ - Czech Rep., I.VYBRAŃSKA - Poland, A.JAMAMOTO - Japan, A.ŽÁK - Czech Rep. 
 


Ateroskleróza, Metabolizmus, klinika a liečba.
Časopis Sekcie pre aterosklerózu SSKB a UPJŠ LF.
Vydáva vydavateľstvo UPJŠ LF, Tr. SNP 1, 040 01 Košice.
Vychádza max. 4 x ročne. Cena jedného výtlačku : 40.- Sk ( plus poštovné ).
Objednávky a predplatné prijíma vydavateľstvo :
 
Rukopisy zasielajte na adresu vydavateľstva alebo na:
jozefkollar@internetkosice.sk
Technická a grafická úprava: Ľuba Labaničová http://www.medic.upjs.sk/casopisy/