Slovenská spoločnosť klinickej biochémie

– člen Európskej federácie pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu (EFLM)
– člen Medzinárodnej federácie pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu (IFCC)


XIV. kongres SSKB (9. – 11. októbra 2022)

s medzinárodnou účasťou

XIV. SSCB Congress (9. – 11. october 2022)

with international participation

Poďakovanie prezidentky SSKB MUDr. Hedvigy Pivovarníkovej

Kongresové číslo časopisu Laboratórna diagnostika 2/2022


Nie je možné pridávať komentáre.