Slovenská spoločnosť klinickej biochémie
– člen Európskej federácie pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu (EFLM)
– člen Medzinárodnej federácie pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu (IFCC)

Nie je možné pridávať komentáre.