Aktualizovaná informačná príručka IFCC o COVID-19

Zverejnené 20.4.2020 na web stránke IFCC

Včera bola na IFCC stránke aktualizovaná informačná príručka COVID-19

Kritické postavenie laboratórnej medicíny v Covid-19

Nájdete v nej množstvo nových informácií a odborných usmernení pre klinické laboratóriá. Okrem všeobecných informácií obsahuje súčasné poznatky o:

– Skríningu
– Diagnostickom testovaní
– Biologickej bezpečnosti pracovníkov klinického laboratória
– Biochemickom monitorovaní pacientov s COVID-19
– Kľúčových publikáciách
– Ďalších vzdelávacích materiáloch a webinároch

Príručka obsahuje obrovský počet hypertextových odkazov k jednotlivým témam: analytickým a klinickým aspektom, amplifikačným testom nukleových kyselín, sérologickým skúškam,  preanalytickej fáze, biologickej bezpečnosti v klinických laboratóriách. Obsahuje aj prvé vedecké poznatky o detekcii COVID-19 u domácich zvierat vrátane psov, mačiek, kurčiat, ošípaných a kačíc. Ich objavy ukázali, že mačky sú náchylné na infekciu šírenú vzduchom, zatiaľ čo u psov, ošípaných, kurčiat a psov sa COVID-19 zle replikuje. Pri interakcii s domácimi miláčikmi by to mali mať na pamäti zdravotnícki pracovníci.

Príručka sa venuje aj osobitným hľadiskám pre tehotné ženy počas pandémie COVID-19. Je nesmierne dôležité minimalizovať prenos rizika vírusovej expozície tehotným ženám. Mnoho laboratórií implementuje modifikácie pre skríning gestačného diabetu Mellitus.

Biochemické monitorovanie pacientov s COVID-19

Základná úloha klinických laboratórií v tejto pandémii presahuje etiologickú diagnózu COVID-19. Biochemické monitorovanie pacientov s COVID-19 prostredníctvom diagnostických testov in vitro je rozhodujúce pre hodnotenie závažnosti a progresie ochorenia, ako aj pre sledovanie terapeutického zásahu.

Pod hlavičkou Hlavné laboratórne abnormality pozorované u dospelých pacientov s nepriaznivou progresiou COVID-19 nájdete odporúčaný súhrn testov založený na  súčasných poznatkoch a literatúre spolu s hlavnými laboratórnymi abnormalitami u dospelých pacientov s COVID-19 a ich potenciálne klinické indikácie. Okrem bežných laboratórnych testov nové poznatky naznačujú, že pacienti so závažným priebehom COVID-19 by mohli byť vystavení riziku syndrómu CSS (Cytokine Storm Syndrome – cytokínová búrka ako intenzívna imunitná odpoveď).  Cytokínové testy, najmä IL-6, by sa mali používať podľa možnosti na hodnotenie závažných stavov podozrivých z mohutnej zápalovej reakcie.

Na rozdiel od dospelých, laboratórny profil u detí ťažko postihnutých s COVID-19 nie je jasný a nezdá sa byť v súlade so SARS. Nedávna publikácia odporúča na vyhodnotenie závažnej infekcie monitorovať počet lymfocytov, C-reaktívny proteín a prokalcitonín. IL-6 by sa mal skúmať ako potenciálny detský prognostický ukazovateľ.

Príručka obsahuje prehlásenie, že vzhľadom na potrebu rýchlych odpovedí počas pandémie COVID-19 odráža momentálne meniacu sa situáciu. Uznáva, že väčšina čerstvých publikácií je založená na pozorovaniach, často na malom počte prípadov, ktoré sa považujú za predbežné dôkazy.

Pracovná skupina IFCC kriticky nehodnotila všetky zdroje uvedené v tomto dokumente z hľadiska vedeckej platnosti, ale pokúsila sa poskytnúť informácie, o ktorých sa predpokladá, že informovanejším spôsobom pomáhajú odborníkom v laboratóriách pri formulovaní svojich miestnych politík.

Predbežné odporúčania alebo závery uvedené v tomto dokumente sa môžu meniť, keď sa získa viac informácií.

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.