EFLM Academy

Vstúpte do EFLM Academy

EFLM  propaguje, podporuje a zlepšuje vedu a vzdelávanie v oblasti klinickej biochémie a laboratórnej medicíny. EFLM Academy je balík profesionálnych výhod pre špecialistov v klinickej biochémii a laboratórnej medicíne, ktorý počas pandémie Covid-19 pomáha zvládnuť vákuum vo výluke prezenčných odborných podujatí. Tento typ dištančného vzdelávania zavádza bezprostredný kontakt s prednášateľom a lektorom.

Ciele EFLM Academy

 1. Poskytnúť laboratórnym pracovníkom webovú doménu obsahujúcu informačnú a komunikačnú platformu.
 2. Podporovať vzdelávanie, odbornú prípravu a nepretržitý profesionálny rozvoj laboratórnych profesionálov.
 3. Zvýšiť viditeľnosť EFLM.

Kto môže byť členom EFLM Academy?

 • Jednotlivci, ktorí sa zaujímajú o laboratórnu medicínu
 • Zástupcovia diagnostických firiem
 • Členovia národných odborných spoločností, ktorí spĺňajú požiadavky na „európskych špecialistov v laboratórnej medicíne“, sa vstupom do akadémie EFLM automaticky zaregistrujú do registra EFLM (bez akýchkoľvek ďalších nákladov).
 • Od 1. januára 2020 je pripojenie do registra EFLM možné iba prostredníctvom prihlášky do EFLM Academy.

Aké sú výhody členstva EFLM Academy?

 • Bezplatný prístup do prestížneho medzinárodného časopisu Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), ktorý je oficiálnym časopis EFLM;
 • Bezplatný prístup k webinárom EFLM.
 • Pravidelné e-mailové upozornenia na všetky aktivity, programy, webináre a príležitosti EFLM;
 • Znížený registračný poplatok na všetky konferencie a kurzy EFLM *;

   * Znížený registračný poplatok na všetky konferencie a kurzy EFLM
  ** Bezplatný prístup k webinárom EFLM *

Ďalej pre členov z národných spoločností

 • Oprávnenosť uchádzať sa o cestovné granty EFLM (podriadené kritériám žiadosti pre každú konkrétnu iniciatívu EFLM);
 • Zápis do registra EuSpLM pre tých, ktorí spĺňajú rovnocenné normy pre vzdelávanie a odbornú prípravu EFLM (podriadené hodnoteniu požadovanej dokumentácie profesijnou komisiou EFLM).

* Platí to pre: EFLM Preanalytical Conference, EFLM Strategic Conferences, CELME Symposium, ale nevzťahuje sa na kongresy / konferencie organizované v spolupráci s inými organizáciami, ako je EuroMedLab

Ako sa registrovať?

 • Do EFLM Academy sa môžete individuálne prihlásiť kedykoľvek pomocou online registracie. Ďalej kliknite na  svetlomodrý odkaz REGISTRATION EFLM ACADEMY ONLY.
 • Ročný poplatok je 15 Eur. Môžete ho zaplatiť priamo bankomatovou kartou. Po potvrdení platby dostanete Academy certifikát a faktúru o zaplatení 15 Eur.

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.