EFLM akadémia. Apel na vzdelávanie členov SSKB

Apelujeme na všetkých, hlavne mladých, kolegov našej odbornej spoločnosti aj mimo nej na novú príležitosť celoživotného vzdelávania v odbore klinická biochémia a laboratórna medicína. EFLM akadémia je nová úžasná príležitosť vzdelávania v laboratórnej medicíne na najvyššej úrovni. Je to motivácia pre mladú generáciu.

Chcete odborne a kvalifikačne napredovať? Chcete získať sieť kontaktov na najlepších odborníkov vo vašom odbore? Chcete zlepšiť svoje zručnosti a vedomosti? Chcete si vytvoriť svoj vlastný projekt odborného záujmu a napredovania? Chcete rozvíjať svoje líderské schopnosti?

Kolektívne členstvo v EFLM akadémii vám prinesie nové benefity. Viac sa dozviete v troch prezentáciách (pozri dole), ktoré nám poskytla prof. Ana-Maria Simundič, prezidentka EFLM.

V súčasnosti máme 6 individuálne registrovaných členov EFLM akadémie (podrobnosti pozri tu https://www.sskb.sk/portal/eflm-academy/ ).

Výhodnejšie ako individuálne členstvo je kolektívne členstvo. Predstavuje pohodlnejší spôsob, ako sa stať členom, a ponúka viac výhod v porovnaní s individuálnou registráciou.

Ako registrovať kolektívne členstvo v EFLM akadémii

  1. Prvým krokom je prihlásenie aspoň 20 členov SSKB o členstvo v EFLM akadémii.
  2. Druhým krokom je podpísanie dohody (zmluvy) medzi SSKB a EFLM.
  3. Po podpísaní dohody bude SSKB požiadaná predložiť zoznam svojich členov najneskôr do 10.12.2021, ak chce využívať výhody kolektívneho členstva od 1.1.2022.
  4. EFLM predloží SSKB faktúru v priebehu januára 2022 a potvrdí platnosť registrácie.

Čo potrebujete urobiť?

  1. Svoj záujem o kolektívne členstvo v EFLM akadémii pošlite emailom na adresu hedviga.pivovarnikova@synlab.com alebo jan.balla.sr@gmail.com
  2. Uveďte v ňom svoju plnú adresu a registračné číslo SLS-SSKB.
  3. Termín prihlášok na kolektívne členstvo je 31.10.2021.

Ďakujeme a tešíme sa na váš záujem.

MUDr. Hedviga Pivovarníková
Prezidentka SSKB

Ing. Ján Balla
Národný reprezentant SSKB

Sprievodca EFLM akadémiou

EFLM akadémia – výhody kolektívneho členstva

Úvod do kurzu Syllabus EFLM

Bezplatný EFLM Syllabus kurz pre členov EFLM akadémie

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.