EUROMEDLAB 2021 – ZMENA TERMÍNU

Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia,

S potešením vám oznamujeme, že kongres EUROMEDLAB v Mníchove v Nemecku bol preložený na 10. – 14. apríla 2022.

Po nedávnom odložení bol tento nový termín vybraný na základe odporúčania organizačného výboru a členov Výkonných rád IFCC a EFLM, pričom zohľadňuje aj miesto konania kongresu a dostupnosť hotelových priestorov. Na jeseň 2022 neboli k dispozícii vhodné priestory.

Tešíme sa na privítanie všetkých našich pozvaných rečníkov, registrovaných delegátov a vystavovateľov na tejto preplánovanej konferencii v Mníchove, krásnom hlavnom meste Bavorska. Zároveň využívame príležitosť ospravedlniť sa za prípadné nepríjemnosti spôsobené preložením konferencie.

26.11.2021

S pozdravom

Khosrow Adeli
Ana-Maria Simundic
Michael Neumaier
Karl Lackner

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.