Európske osnovy postgraduálneho vzdelávania špecialistov v laboratórnej medicíne

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Tu nájdete 5.verziu dokumentu EFLM „Európske osnovy postgraduálneho vzdelávania pre špecialistov v laboratórnej medicíne: verzia 5 -2018“, ktorá má byť predložená na publikovanie v časopise Klinická chémia a laboratórna medicína začiatkom roku 2018. Okrem privítania konečných komentárov na vysokej úrovni a šírení obsahu osnov, EFLM vyzýva národné spoločnosti, aby vyjadrili súhlas s osnovami ako základným dokumentom, ktorý sa týka vzdelávania a odbornej prípravy a zodpovedá odbornej praxi v laboratórnej medicíne. Pokiaľ je to možné, budú zahrnuté pripomienky, ale EFLM uvíta spätnú väzbu o budúcom obsahu, aby bolo zabezpečené neustále zakomponovanie vyvíjajúcich sa poznatkov, zručnosti a kompetencií, ktoré sa  očakávajú od špecialistov v laboratórnej medicíne.

Privítame vašu podporu predložených osnov a všetky pripomienky v mene vašej spoločnosti najneskôr do 22. februára 2018.

Gilbert Wieringa                                         Ralf Lichtinghagen
Predseda                                                       Predseda
EFLM Komisia pre profesiu                     EFLM Komisia pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.