IFCC-EFLM-AACC Joint Task Force on coronavirus disease 2019

Medzinárodná federácia klinickej chémie a laboratórneho medicíny (IFCC) v spolupráci s Európskou federáciou klinickej chémie a laboratórneho medicíny (EFLM) a Americká asociácia klinickej chémie (AACC) zriadili spoločnú pracovnú skupinu IFCC-EFLM-AACC o koronavírusovej chorobe 2019 (COVID-19). Medzi hlavné ciele tejto TF pracovnej skupiny patrí:

  1. poskytovanie pravidelných aktualizácií o epidemiológii, patogenéze a laboratórnej diagnostike COVID-19,
  2. vypracovanie praktických odporúčaní na harmonizáciu diagnostických testov na COVID-19,
  3. doplnenie opatrení biologickej bezpečnosti pri manažmente vzoriek,
  4. organizácia medzinárodných štúdií na zlepšenie poznatkov o patogenéze, diagnostike a terapeutickom manažmente COVID-19.

TF bude predsedať Giuseppe Lippi (Verona, Taliansko). Riadni členovia a mandát budú oznámení čoskoro.

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.