Interpretácia elektroforézy bielkovín a voľných ľahkých reťazcov

Survey on protein electrophoresis and serum free light chains, and quantification of small monoclonal proteins

Pracovná podskupina pre harmonizáciu správ na interpretáciu elektroforézy sérových bielkovín, voľných ľahkých reťazcov a kvantifikáciu monoklonálnych proteínov, prezentuje výsledky medzinárodného prieskumu v nasledujúcich správach:

IFCC Survey SPEP SFLC 217 labs 10 countries

IFCC Survey  SPEP SFLC 245 labs 31 countries

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.