Literatúra

Časopis Laboratórna diagnostika

Názov a sídlo vydavateľa: Slovenská spoločnosť klinickej biochémie pri SLS, Cukrová 2373/3, 811 08 Bratislava

Periodicita: 2x ročne

Pravidlá pre publikovanie v časopise.

Redakčná rada:

    • predseda redakčnej rady: Hedviga Pivovarníková
    • odborný redaktor: Oliver Rácz
    • členovia redakčnej rady:  Ján Balla, Pavel Blažíček, Beáta Bolerázska, Dušan Dobrota, Eva Ďurovcová, Michal Farkaš, Vladimír Heriban, Beáta Hubková, Mária Kačániová, Katarína Lepejová, Daniel Magula, Angela Molčányiová, Jana Netriová, Katarína Šebeková, Ladislav Turecký

Archív:

Číslo 2007 1, Číslo 2008 1-2, Číslo 2009 1-2, Číslo 2010 1-2, Číslo 2011 1-2, Číslo 2012 1, Číslo 2012 2, Číslo 2013 1, Číslo 2014 1-2Číslo 2015 1, Číslo 2015 2, Číslo 2016 1, Číslo 2016 2, Číslo 2017 1, Číslo 2018 1, Číslo 2019 1, Číslo 2020 1, Číslo 2020 2, Číslo 2021_1, Číslo 2021_2, Číslo 2022_1


 Časopis ateroskleróza

Názov a sídlo vydavateľa: Lekárska fakulta UPJŠ, 

Odborným spolugarantom je Sekcia pre aterosklerózu SSKB, o.z. SLS

Periodicita: 2x ročne

Ďalšie informácie nájdete tu.


Linky na stránky ďalších časopisov


Nie je možné pridávať komentáre.