Odborné akcie


LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA – výzvy 21. storočia
odborný seminár o problematike laboratórnej medicíny
a m
edziodborovej komunikácie.
14. november 2019
Prešov, SR

Odborný program – pozvánka
Návratka


LABKVALITA 2019
odborná konferencia o kvalite v klinických laboratóriách.
10. – 11. október 2019
Nový Smokovec, SR

Odborný program / Scientific program

Potvrdenie súladu s etickým kódexom MedTech (MedTech Europe Code of Ethical Business Practice).

Fotogaléria


Nie je možné pridávať komentáre.