Odborné akcie


LABKVALITA 2019

odborná konferencia o kvalite v klinických laboratóriách
10. – 11. október 2019
Nový Smokovec, SR

Prvá informácia / First information

Prihláška online / Online registration

Odborný program / Scientific program

Potvrdenie súladu s etickým kódexom MedTech (MedTech Europe Code of Ethical Business Practice).


Informácie pre prednášajúcich

  • Prosíme prednášajúcich, aby rešpektovali povinnosť deklarovať konflikt záujmov všetkých autorov a spoluautorov v úvode svojich prednášok. Uvedenú povinnosť ukladá Vyhláška č. 74/2019 Z. z. MZ SR s účinnosťou od 15.3.2019.
  • Pokyny pre prípravu e-Posterov nájdete tu. Šablónu vo formáte pptx pre e-Poster si môžete stiahnuť tu.
  • Termín pre odoslanie abstraktov je 16.9.2019. Pokyny pre formátovanie abstraktu nájdete tu.
  • Termín pre odoslanie prednášok je 9.10.2019. Kontakt pre odoslanie abstraktov a prednášok: kacaniova@klinickabiochemia.sk
  • Termín pre odoslanie e-Posterov je 7.10.2019. Kontakt pre odoslanie a informácie o e-Posteroch: peter.secnikjr@sklab.sk

Generálni partneri

 

 


Partneri

 


Vystavovatelia

 

 

 

 

 


Sponzor


Komentáre sú uzavreté.