Odborné akcie – aktuálne


XIV. Kongres SSKB / XIV. SSCB Congress

s medzinárodnou účasťou / with international participation

9.10. – 11.10. 2022

Kongres Hotel Chopok**** Demänovská Dolina


Autorov prednášok prosíme o zaradenie 2. slide-u s vyhlásením o konflikte záujmov vzhľadom k obsahu prednášky (stiahnuť slide).

We kindly ask the authors of the lectures to include a 2nd slide with a declaration of conflict of interests regarding the content of the lecture (download slide).


Pod záštitou European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

Under the auspices of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.


Generálny partner / General partner

Beckman Coulter Dxa 5000 Fit


Hlavní partneri / Main partners

Partneri / Partners

Siemens hsTnI

Nie je možné pridávať komentáre.