Odborné akcie/Plánované

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Hotel-Permon.jpg

XIV. Kongres SSKB plánovaný na 10.-12. októbra 2021, je preložený na rok 2022

Vzhľadom na stále nejasný rozsah imunity SARS -CoV-2 súvisiacej s pretrvávaním COVID-19 vo svete Slovenská spoločnosť klinickej biochémie (SSKB) zrušila plánovaný XIV. Kongres SSKB 2021, ktorý sa mal konať 10.-12. októbra 2021 vo Vysokých Tatrách. Odložený kongres sa uskutoční na jeseň 2022, ak bude epidemiologická situácia bezpečná. Miesto a dátum konania kongresu budú oznámené neskôr.

XIV. SSKB Congress planned on October 10-12, 2021 is postponed to 2022

Due to the still unclear scale of SARS -CoV-2 immunity related to the persistence of COVID-19 in the world, the Slovak Society of Clinical Biochemistry (SSKB) cancelled the planned XIV. SSKB Congress 2021 which was to be held on October 10-12, 2021 in the High Tatras. The postponed Congress will take place in the autumn of 2022, if the epidemiological situation will safe. The place and date of the Congress proceedings will be announced later.


Česká spoločnosť klinickej biochémie

Plán odborných akcií Českej spoločnosti klinickej biochémie.
Viac informácii …


Rakúska spoločnosť klinickej chémie

Plán odborných akcií Rakúskej spoločnosti laboratórnej medicíny a klinickej biochémie.
Viac informácii …


Plán odborných akcií Nemeckej spoločnosti klinickej biochémie a laboratórnej medicíny.
Viac informácii …


Plán odborných akcií pod záštitou EFLM.
Viac informácii …


Plán odborných akcií pod záštitou IFCC.
Viac informácii …

Nie je možné pridávať komentáre.