Prieskum IFCC o vplyve COVID-19 na klinické laboratóriá

Uverejnené: štvrtok 16. apríla 2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia.

Súčasná celosvetová epidémia COVID-19 má významný vplyv na klinické laboratóriá na celom svete a vyzdvihla kritickú úlohu laboratórnej medicíny v oblasti verejného zdravia a starostlivosti o pacientov.

IFCC reagovala vypracovaním informačnej príručky IFCC o COVID-19 (www.ifcc.org), ako aj osobitnou pracovnou skupinou na poskytovanie usmernení klinickým laboratóriám na celom svete.

IFCC by teraz rada vykonala prieskum medzi všetkými kolegami v klinických laboratóriách v každej krajine, aby pochopila, ako jednotlivé laboratóriá riadia predanalytické, analytické a postanalytické procesy počas vypuknutia choroby COVID-19. Cieľom položených otázok je zachytiť, čo vaše laboratórium v ​​súčasnosti robí pre zmiernenie biologického rizika súvisiaceho s COVID-19. Tento prieskum bol vypracovaný s pomocou APFCB a  pracovnej skupiny IFCC na COVID-19.

Naliehavo prosíme, vyplňte a šírte nasledujúci prieskum medzi všetkými svojimi klinickými kolegami vo vašej krajine.

Požadované ukončenie: čo najskôr, resp. najneskôr do pondelka 27. apríla 2020

Kliknite na odkaz prieskumu:
https://mysurvey.nus.edu.sg/EFM/se/543BE5C27BEEB457

Prof. Maurizio Ferrari                              Prof. Khosrow Adeli
IFCC President                                          IFCC President-elect

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.