Príhovor novej prezidentky EFLM

Vážení kolegovia a priatelia,

Je pre mňa veľkou cťou a privilégiom začať slúžiť komunite EFLM ako predsedníčka Výkonnej rady EFLM. Som pripravená prevziať vedúcu úlohu a spolu s ďalšími, rovnako motivovanými členmi Výkonnej rady a predstaviteľmi EFLM, budeme stavať na pevných základoch, na ktorých je založená federácia a vytvárať nové príležitostí a stratégie, ktorými môže laboratórna medicína ovplyvniť starostlivosť o pacienta. Som plne odhodlaná postarať sa, aby EFLM zostala vedúcou organizáciou zastupujúcou laboratórnu medicínu v Európe.

Rada by som vyjadrila poďakovanie bývalým prezidentom EFLM, členom Výkonnej rady a funkcionárom funkčných jednotiek (komisie a pracovné skupiny, poznámka prekladateľa) za ich dobrovoľné služby, príspevky, znalosti a nadšenie pri budovaní silnej a neustále rastúcej federácie, ktorá slúži svojim členom a zaisťuje vedúce postavenie v laboratórnej medicíne na európskej úrovni aj mimo nej. Na ich príspevky budeme vždy spomínať s veľkým uznaním a rešpektom.

Rada by som vyjadrila našu vďaku odchádzajúcim členom výkonnej rady EFLM, prof. Michaelovi Neumaierovi a prof. Giuseppe Lippimu za ich vynikajúci prínos do EFLM v posledných rokoch. Hoci nebudú v novom predstavenstve, sme presvedčení, že ich záujem a prínos do EFLM bude pokračovať; budeme úzko spolupracovať, aby sme ťažili z ich dlhoročných skúseností a znalostí.

Rada by som poďakovala a zablahoželala profesorke Ana Marii Šimundićovej za jej vynikajúcu prácu, príspevok, prínos, víziu, nápady, znalosti, transparentnosť a vedenie počas jej predsedníctva, ktoré motivovalo a povzbudilo pracovníkov a členov predstavenstva EFLM, aby sa zapojili do tímovej práce na niekoľkých projektoch EFLM. Profesorka Ana Maria Šimundičová ostáva ako predošlá prezidentka EFLM aj v novej Výkonnej rade EFLM, čo nám poskytne príležitosť ťažiť z jej skvelých znalostí EFLM a jej nápadov. Blahoželám a srdečne vítam aj novo zvoleného prezidenta EFLM, profesora Maria Plebaniho a novú vedeckú sekrtetárku EFLM, Dr. Snežanu Jovičićovú.

V posledných rokoch sa aktivity EFLM neustále zvyšujú. Činnosť EFLM a jej príspevok k zlepšeniu laboratórnej medicíny sú významné a široko uznávané. Tento výnimočný úspech EFLM bol dosiahnutý dobrovoľnou službou, úsilím a časom viac ako 200 laboratórnych vedcov z členských spoločností pracujúcich v rôznych funkčných jednotkách EFLM. Ďakujeme predstaviteľom EFLM a členským spoločnostiam, ktoré podporovali EFLM v priebehu rokov. Ich neustály prínos a lojalita umožnili splnenie mnohých úloh a projektov EFLM.

EFLM potrebuje oddaný a profesionálny manažment. Prezident a členovia Výkonnej rady a funkcionári funkčných jednotiek musia venovať odhodlanie a čas nielen udržiavať, ale aj zlepšovať funkcie a činnosti EFLM, ktoré výrazne prispievajú k pokroku laboratórnej medicíny a rozvoju jej odborníkov.  Nová Výkonná rada posunie vlajku EFLM ďalej, pričom zachová predchádzajúce aktivity a rozvinie nové projekty s odbornou zdatnosťou, znalosťami a novými nápadmi členov a predstaviteľov Výkonnej rady EFLM, ktorí nadšene pracujú v rôznych funkčných jednotkách.

Výkonná rada EFLM s radosťou príjme nápady, pripomienky, návrhy aj sťažnosti národných spoločností a priemyselných partnerov IVD a pozýva ich, aby sa aktívne pripojili k EFLM v jeho úsilí, aby spolupracovali a posilnili vedúcu úlohu EFLM v pokrok v laboratórnej medicíne, ako aj pri zlepšovaní kvality zdravotnej starostlivosti a medicínskych laboratórií v Európe. Naše spoločné ciele môžeme dosiahnuť len prostredníctvom našej spolupráce a úsilia.

Rada by som spomenula niektoré aktivity a projekty EFLM, ktoré sa budú rozvíjať v nasledujúcich rokoch.

  • Tešíme sa na váš veľký záujem a účasť na 3. strategickej konferencii EFLM, ktorá bude jedinečnou príležitosťou spoznať, pochopiť, pýtať sa a podieľať sa na orientácii laboratórnej medicíny v Európe so zameraním na priority a ciele do budúcich rokov. Séria strategických konferencií EFLM má za cieľ riešiť a diskutovať o najnovšom vývoji a výzvach v našej profesii, laboratórnej medicíne. Všeobecný cieľ tejto konferencie sa zameria na dôležité aspekty laboratórnej medicíny, v ktorých by sa mali identifikovať a odsúhlasiť ďalšie strategické činnosti a opatrenia. 3. strategická konferencia EFLM sa nebude konať v tradičnom prezenčnom formáte z dôvodu veľmi nepredvídateľnej pandemickej situácie COVID, ktorá môže brániť fyzickej účasti našich kolegov, účastníkov a priemyselných partnerov na konferencii a brániť našej schopnosti zaručiť ich bezpečnosť, ochranu a ich zdravie, ktoré bolo vždy našou prioritou. Preto sa 3. strategická konferencia EFLM bude konať plne online (virtuálne) 25. – 27. mája 2022 s využitím najmodernejších technických riešení vrátane virtuálnych výstavných stánkov umožňujúcich četovanie a videokonferencie medzi účastníkmi a zástupcami stánku.
  • EFLM s hrdosťou oznamuje nedávne založenie pracovnej skupiny EFLM Task-Force Green Labs, ktorej cieľom je vypracovať usmernenia, kritériá a kľúčové odporúčania pre udržateľné postupy v klinických laboratóriách (Green Lab Guide) a implementovať systém, ktorý bude viesť európske laboratóriá smerom na prechod k „zeleným laboratóriám„ a na monitorovanie ich stavu v priebehu rokov vydávaním ročného EFLM Certifikátu Green Labs.
  • Kancelária EFLM bude posilnená a od januára 2022 sa počet zamestnancov kancelárie zamestnaných v EFLM zvýši.
  • Nové revidované smernice EuroMedLab schválené výkonnými radami EFLM a IFCC budú účinné od roku 2025, čo povedie k posilneniu finančnej situácie EFLM, poskytne finančnú stabilitu a robustnosť príjmov a zdravú rovnováhu medzi príjmami a výdavkami.

Teším sa na plodnú spoluprácu a budovanie efektívnych mostov s národnými spoločnosťami EFLM v prebiehajúcich a budúcich aktivitách EFLM.

So srdečným  pozdravom,

Profesorka Tomris Ozbenová

Pôvodné znenie príhovoru si môžete stiahnuť TU

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.