Projekt EFLM – EFLMLabX

Výmena praktických vedomosti a zručností
v laboratórnej medicíne

https://eflmlabx.eflm.eu/sk

Vážené kolegyne, vážení kolegovia.

EFLM s potešením oznamuje začiatok nového dôležitého projektu na výmenu praktických vedomostí, poznatkov a zručností v laboratórnej medicíne. V mnohých krajinách EFLM je potrebné získať ďalšie praktické znalosti a zručnosti v rôznych oblastiach laboratórnej medicíny (LM) nielen počas obdobia špecializácie alebo vo všeobecnosti aj počas profesionálneho života špecialistu v laboratórnej medicíne. Tieto zručnosti je možné získať v iných laboratóriách vo vlastnej krajine alebo v zahraničí. Doteraz neexistovali žiadne oficiálne možnosti ani cesta, ako nájsť informácie na takéto dodatočné, ale veľmi dôležité vzdelávanie, najmä pre mladých stážistov, ale aj pre všetkých ostatných európskych špecialistov laboratórnej medicíny (EuSpLM). Pod záštitou EFLM, ako hlavnej a ústrednej európskej profesionálnej organizácie v LM, teraz existuje možnosť, ktorá by mohla pomôcť pri riešení tohto problému. Jedná sa o projekt Výmena praktických vedomostí a zručností v laboratórnej medicíne, ktorý vyvíja Pracovná skupina pre kongresy a postgraduálne vzdelávanie (WG-CPE).

Cieľom tohto projektu je:

  1. Vytvoriť databázu medicínskych laboratórií, ktoré sú pripravené ponúknuť dodatočné praktické vzdelávanie a odbornú prípravu pre zručnosti v praxi, výskum a vedu v rôznych oblastiach laboratórnej medicíny.
  2. Vytvárať prepojenia medzi klinickými laboratóriami a európskymi špecialistami v laboratórnej medicíne, ktorí hľadajú odbornú prípravu, aby špecialisti mohli:
  • dosiahnuť vyššiu úroveň poznatkov a skúseností v rôznych oblastiach laboratórnej diagnostiky;
  • zdieľať vedomosti a skúsenosti z praxe rôznych laboratórií;
  • rozšíriť kontakty medzi odborníkmi;
  • získať príležitosť stať sa súčasťou tímového výskumu a písania vedeckých prác;
  • získať príležitosť ako nájsť nových potenciálnych spolupracovníkov.

Podľa prvých, veľmi pozitívnych, výsledkov prieskumu, ktoré sme získali v roku 2015 od národných spoločností EFLM, sme zistili veľký záujem o vzdelávanie a výmenu praktických vedomostí a zručností v laboratórnej medicíne medzi krajinami EFLM. To nás povzbudilo k ďalším ďalším krokom, aby sme vytvorili webový program na spustenie tohto projektu. V spolupráci so slovinskou IT firmou PublikMarket bol vyvinutý špecializovaný webový program EFLMLabX, ktorý je umiestnený na hlavnej webovej stránke EFLM s informáciami o praxi/ vzdelávaní, ktoré je možné získať alebo ponúknuť v rôznych laboratóriách/ inštitúciách a poskytuje možnosť ich vyhľadávania. Možnosti odbornej prípravy, ktoré nájdete v databáze, sa pohybujú od návštev klinických laboratórií, všeobecnej odbornej prípravy až po získanie zručností potrebných pre špecializované vyšetrovacie metódy alebo systémy (napr. zavedenie nových systémov IVD), výskumné projekty v laboratóriách a praktické kurzy v oblasti laboratórnej medicíny. Program ponúka možnosť vyhľadávania pomocou rozbaľovacieho menu podľa krajiny, inštitúcie, typu praxe, oblasti diagnostiky, časového obdobia, metodológie a samostatných metód. Aplikovaný je na vyššie uvedenú ponuku a vytvára priame spojenie a komunikáciu medzi poskytovateľmi a užívateľmi/ žiadateľmi. Každý nový poskytovateľ/ ponúkajúci podpíše zmluvu o partnerstvo s EFLM a bude zodpovedný za úpravu a aktualizáciu všetkých údajov o inštitúcii a jej ďalších postupoch. Na konci každej ukončenej praxe dostane každý žiadateľ/ účastník certifikát – osvedčenie o účasti.

Kto a prečo by sa mal prihlásiť ako uchádzač o školenie

Školenci, mladí odborníci a všetci špecialisti v laboratórnej medicíne z ľubovoľnej krajiny EFLM, ktorí chcú získať nové zručnosti a môžu nadobudnúť viac poznatkov a skúseností o rôznych metódach, produktoch IVD / systémoch, ktoré nemajú vo svojich laboratóriách a vytvoriť si nové  kontakty a príležitostí pre výskumnú (spolu)prácu a stať sa potenciálnymi spolupracovníkmi.

Kto a prečo by mal hostiť ako ponúkajúci

Národné inštitúcie a všetky medicínske laboratóriá v ktorejkoľvek krajine EFLM, ktoré majú dobrú úroveň praxe a môžu dobré modely dosiahnutej laboratórnej praxe zdieľať s ostatnými špecialistami v laboratórnej medicíne v Európe.

Na podporu tejto dôležitej výmeny poznatkov a zručností v LM by sme chceli vytvoriť, najmä pre mladých stážistov, štipendijný program podporovaný partnermi IVD, ktorý by zahŕňal cestovné a ponúkal mesačný poplatok za ubytovanie a denné náklady účastníka.

Dôležitým cieľom tohto projektu je dosiahnuť vyššiu úroveň vedomostí a skúseností z rôznych oblastí laboratórnej diagnostiky, lepšie vzťahy medzi odborníkmi a vedcami, aby došlo k zlepšeniu všeobecnej kvality našej profesie.

Z potenciálnych 81 laboratórií/ inštitúcií, ktoré v prieskume WG-CPE ponúkli školenie, bolo vybraných 10 laboratórií z rôznych krajín EFLM, ktoré začínajú s ponukou poskytovať svoju odbornosť v tomto projekte. Teraz pozývame ďalších špecialistov EuSpLM, stážistov, špecialistov a najmä laboratóriá a inštitúcie v Európe, aby sa stali užívateľmi alebo poskytovateľmi a partnermi EFLM v tomto veľmi dôležitom vzdelávacom projekte.

Viac informácii o projekte nájdete na webovej stránke EFLM na adrese https://eflmlabx.eflm.eu/en

Zapojte sa do projektu a využite príležitosť byť lepším špecialistom v laboratórnej medicíne!

Evgenija Homšak                                                              Daria Pašalic

Pracovná skupina EFLM pre kongresy                           Komisia EFLM pre vzdelávanie 
a postgraduálne vzdelávanie (WG-CPE)                        a odbornú prípravu (EFLM CE-T)

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.