Dozorná rada

Predseda :
MUDr. Peter SEČNÍK, Ph.D.
SK-LAB, s.r.o., Júliusa Szabóa 2, 984 01 Lučenec
tel.: +421 47 4333 210; +421 908 694 903;
e-mail: peter.secnikjr@sklab.sk

Členovia :
I
ng. Beáta HVOZDOVIČOVÁ
AdLa s.r.o., Hollého 14, 080 01 Prešov
tel.: +421 51 7707 418; +421 918 824 945
e-mail: hvozdovicova@adla.sk

RNDr. František ŠTEFANEC
Poliklinika Senica, n.o., Sotinská 1588, 905 01 Senica
tel.: +421 34 6510 593, +421 905 399 076
e-mail: stefanec@zsstvorlistok.sk


výsledky volieb do Výboru a Dozornej rady SSKB – funkčné obdobie: 2019 – 2023

Nie je možné pridávať komentáre.