Výbor SSKB – kontakty

Prezident: MUDr. Hedviga PIVOVARNÍKOVÁ
synlab slovakia, s.r.o., Sládkovičova 25, 080 01 Prešov
tel.: +421 51 3700 558; +421 917 555 606;
e-mail: hedviga.pivovarnikova@synlab.com
Viceprezident: Doc. MUDr. Oliver RÁCZ, CSc., mim. prof.
Ústav patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UPJŠ, Trieda SNP 1, 040 01 Košice 1
tel.: +421 55 2343 350; +421 905 543 426
e-mail: raczo@central.medic.upjs.sk
Vedecký sekretár: Ing. Vladimír HERIBAN, PhD., MBA, MSc.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
tel.: +421 2 5937 3293
e-mail: vladimir.heriban@health.gov.sk
Hospodár: Ing. Jana NETRIOVÁ, PhD., MPH
K&L Diagnostics, s.r.o., Zámocká 14, 811 01 Bratislava 1 tel.: +421 917 945 049
e-mail: jananetri@gmail.com
Národný reprezentant IFCC: Ing. Ján BALLA
Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, Slovakia
tel.: +421 2 5263 5603, fax: +421 2 5263 5611
e-mail: jan.balla.sr@gmail.com
Členovia: MUDr. Eva ĎUROVCOVÁ, PhD.
Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Lekárska fakulta UPJŠ, Tr. SNP 1, 040 11 Košice
tel.: +421 908 678 499,
e-mail: eva.durovcova@upjs.sk
  MUDr. Daniel MAGULA, CSc.
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra
tel.: +421 37 6941 247; +421 908 767 056,
e-mail: magula.daniel@gmail.com
  RNDr. Mária KAČÁNIOVÁ
Klinická biochémia, s.r.o., Medicínske laboratórium Poprad, Banícka 803/28, 058 01 Poprad
tel.: +421 52 7125 457; +421 905 485 887,
e-mail: kacaniova@klinickabiochemia.sk
  RNDr. Katarína LEPEJOVÁ
Cumulus s.r.o., Rastislavova 45, 040 01 Košice
tel.: +421 904 568 808, +421 949 495 593
e-mail: lepejova.katarina@gmail.com

výsledky volieb do Výboru a Dozornej rady SSKB – funkčné obdobie 2019 – 2023

 

Nie je možné pridávať komentáre.