Vzdelávanie/e-learning

Dôležité informácie v súvislosti s chorením COVID-19, spôsobeným koronavírusom SARS-COV-2:

Nižšie nájdete odkazy na ďalšie materiály, ktoré stoja za pozornosť k dokresleniu obrazu o SARS-COV-2.Vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka – znenie vyhláškyPostgraduálne vzdelávanie v odboroch klinická biochémia a laboratórna medicína zabezpečujú :E-learning – niektoré užitočné stránky :Materiály na “download”

  • Odporúčania pre optimálnu diagnostiku a liečbu dyslipoproteinémii Lipidový konsenzus 2 download (pdf-280 kB)
    ( publikované v časopise Interná medicína 2003; 3 (1): 10-18
  • SNOLAMED Systematická nomenklatúra v laboratórnej medicíne. download (RAR-350 kB)

Nie je možné pridávať komentáre.