Zomrel profesor Gérard Siest

Vážené kolegyne, kolegovia.

Z priloženej správy Dr. Bernarda Gougeta sa dozvedáme smutnú správu, že zomrel profesor Gérard Siest, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov klinickej chémie a laboratórnej medicíny. Profesor Gérard Siest má za sebou brilantnú kariéru vedca, organizátora a prezidenta viacerých národných spoločností (napr. SFBC) a medzinárodných federácií (IFCC, ESPT, a ďalších).

Patril k ľuďom, ktorým sa hovorí „vizionár a reformátor“. Všetci oceňovali jeho veľkú vedeckú hodnotu a jeho kvality.  Horel na farmakogenomiku a teranostiku a ako súčasný prezident tejto európskej spoločnosti presadil svoju víziu a nový názov Európska spoločnosť farmakogenomiky a personalizovanej terapie (ESPT).

Bol skvelým prezidentom IFCC. Zaslúžil sa o zriadenie technického sekretariátu IFCC v Nancy, vznik a organizáciu nových divízií IFCC (vzdelávanie, kongresy, konferencie), prvý schválil FESCC, COLABIOCLI a Ázijskú federáciu Asia Pacific (APFCB).  Ako šéfredaktor medzinárodne uznávaného časopisu CCLM má veľkú zásluhu na vybudovaní úzkej spolupráce s Walter de Gruyter.

V roku 1993 ako prezident IFCC na jej Valnom zhromaždení v Melbourne prijal Slovenskú spoločnosť klinickej biochémie za riadneho člena IFCC. Bolo mi vtedy veľkou cťou sa tam osobne s pánom profesorom zoznámiť a zanechalo to vo mne veľkú stopu. Bol milý, jemný, skromný a zároveň prísny, ale vždy v rovine s ľuďmi okolo seba. Bol mužom „večného“ úsmevu, plný humoru, ktorý chytľavo rozdával okolo seba. Ešte nedávno, v marci, sa zúčastnil Valného zhromaždenia IFCC v Madride, kde s obdivuhodným zanietením obhajoval svoje inovatívne projekty v oblasti personalizovanej medicíny.  V krátkom oznámení sa nedajú vymenovať všetky jeho zásluhy. Viac sa možno o pánovi profesorovi dozvedieť tu http://www.esptnet.eu/S1021/D37/G%C3%A9rard+Siest+%28President

Stratili sme výnimočnú osobnosť v mnohých ohľadoch, ktorá sa zaslúžila nielen o  obrovský vedecký a organizačný prínos, ale usilovala vniesť predovšetkým ľudský rozmer do nášho odboru.

Česť jeho pamiatke!

Ján Balla
NR SSKB

Chers Collègues,

C’est avec une énorme tristesse que , nous venons  d’apprendre  le décès du Professeur Gérard SIEST (http://www.esptnet.eu/S1021/D37/Gérard+Siest+(President). Tout au long de sa brillante carrière hospitalo-universitaire, Gérard Siest, l’homme au sourire éternel, a toujours été animé d’une vision dynamique et prospective sur l’évolution de la Biologie Médicale. Encore à Madrid en mars dernier, lors de la IFCC General Conference, il était admirable par son opiniatreté à défendre ses projets novateurs sur la médecine  personnalisée. C’était un homme plein d’humour, volontaire et accrocheur. Tous nous avons apprécié sa grande valeur scientifique et ses qualités de fédérateur. Chacun  a pu  apprécier sa justesse d’analyse visionnaire, sa rigueur et la finesse de ses propos quand il  s’enflammait sur  la Pharmacogenomique et la  Theranostique en tant que President de la  ” European Society of Pharmacogenomics and Theranostics (ESPT) qu’il a crée après avoir si longtemps dirigé avec brio les Colloques “Biologie Prospective” de Pont-à-Mousson.

 Il a été un grand Président de la SFBC et plus encore un remarquable  réformateur comme IFCC President (1991-1996). On lui doit la mise en place du secrétariat technique à Nancy, l’organisation des divisions: education et management, congrès et conferences, les premiers agréments avec le FESCC, COLABIOCLI et la fédération de l’Asie Pacifique (APFCB). Il a aussi établi des liens avec IRMM ( reference materials ) et crée le IFCC/AVL  Roche award for significant advances in Critical care testing. Il est aussi à l’origine des collaborations entre l’IFCC et Walter de Gruyter, éditeur pour faire de CCLM un journal international reconnu . Il est le IFCC Président qui a su faire grandir la Fédération Internationale en intégrant de nombreux  pays membres et la transformer en première organisation mondiale de Médecine de Laboratoire . Enfin,  il a permis à de nombreux français d’intégrer l’IFCC . Sa notoriété a puissamment contribué à l’obtention d’ EuroMedLab Paris 2015.

Nous venons  de perdre un collègue talentueux et une personnalité exceptionnelle à bien des titres qui nous a énormément apporté sur le plan scientifique et sur celui de la promotion d’une discipline majeure qu’est la biologie médicale.

Nous partageons  l’immense tristesse de ses proches et de ses très nombreux amis et collègues et nous restons  en union de pensée et de coeur avec sa femme, ses enfants, sa famille . Gérard nous ne t’oublierons pas.

Dr Bernard GOUGET
Chair, IFCC Nominations Committee
Chair, IFCC General Conference Madrid March 2016

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.