Slovenská spoločnosť klinickej biochémie
– člen Európskej federácie pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu (EFLM)
– člen Medzinárodnej federácie pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu (IFCC)

Termín XIV. kongresu SSKB preložený na rok 2022 

XIV. SSKB Congress is postponed to 2022

Nie je možné pridávať komentáre.