Slovenská spoločnosť klinickej biochémie
– člen Európskej federácie pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu (EFLM)
– člen Medzinárodnej federácie pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu (IFCC)XIV. kongres SSKB (9. – 11. októbra 2022)

XIV. SSKB Congress (9. – 11. october 2022)

Prvá informácia First information
Pokyny pre publikáciu abstraktu / Instructions for abstract submissionList SLS “Podpora a solidarita s lekármi, zdravotníkmi a všetkými obyvateľmi Ukrajiny” 
Vyhlásenie EFMA k situácii na Ukrajine 
Vyhlásenie WMA k situácii na Ukrajine

Nie je možné pridávať komentáre.