3. strategická konferencia EFLM

EFLM s potešením oznamuje, že po dvoch úspešných strategických konferenciách EFLM v Miláne (2014) a Mannheime (2018) organizuje a pozýva vás na 3. strategickú konferenciu EFLM

Inteligentné a zelené laboratóriá

v dňoch 25. – 27. mája 2022

http://www.eflm-strategic-conference.eu/

Výkonná rada EFLM na svojom poslednom zasadnutí, ktoré sa konalo 7. decembra 2021, prediskutovala a preskúmala možné riešenia, ako usporiadať 3. strategickú konferenciu EFLM čo najbezpečnejšie vo svetle ťažkého obdobia, ktorému všetci v dôsledku pandémie čelíme. Členovia Výkonného výboru EFLM chápu, že nič sa nedá porovnať so skúsenosťami v prezenčnej forme na mieste konania a uznávajú, že strategické konferencie by mali byť interaktívne a osobnejšie na výmenu poznatkov, najnovších technologických inovácií ako aj na stretnutia so starými priateľmi a novými kolegami. Globálna pandémia COVID je však pretrvávajúcou hrizbou už vyše dvoch rokov.

Vzhľadom na túto skutočnosť sa konferencia bude konať čisto online s využitím najmodernejších technických riešení vrátane virtuálnych výstavných stánkov umožňujúcich chat a videokonferenciu medzi účastníkmi a zástupcami stánku. Globálni lídri a účastníci z oblasti laboratórnej medicíny, diagnostiky, digitálneho zdravia, zdravotníckych pomôcok a zástupcovia MedTechEurope sa zúčastnia konferencie, aby priniesli najnovšie inovácie v laboratórnej medicíne, model partnerstva pre efektívnu integráciu a prijatie nových technológií, prípravu na nové IVDR, prechod na Green Labs, trendy, príležitosti a výzvy, ktorým čelia.

Panel odborníkov bude diskutovať o tom, čo je potrebné na dosiahnutie úspechu v tomto meniacom sa prostredí, a o úlohe spolupráce medzi priemyslom, verejným, súkromným a akademickým hnacím motorom inovácií. Ich spätná väzba, účasť a angažovanosť počas otvorenej diskusnej platformy na 3. strategickej konferencii budú dôležité a budú sa brať do úvahy pri nasmerovaní laboratórnej medicíny vpred a pri formovaní budúcnosti našej profesie.

Program konferencie bol navrhnutý tak, aby bol interaktívny vo virtuálnych podmienkach s vyhradením dostatočného času na diskusie. Viac v duchu strategického myslenia: aké sú teraz problémy, na čo by sme sa mali zamerať v budúcnosti, kam by sme sa mali pohnúť a ako by sme to mohli dosiahnuť. Rozhovory budú krátke, podnetné k zamysleniu a diskusii a nebudú ako klasické formálne prednášky. Potrebujeme revolučné nápady, ktoré treba realizovať, aby nás posunuli vpred.

Profesorka Tomris Ozbenová
Prezidentka EFLM a predsedníčka 3. strategickej konferencie EFLM

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.