Stanoviská

31.05.2017
List prezidenta SSKB prof. MUDr. O. Rácza, CSc. MUDr. Vivodovej – vyjadrenie ku  Kategorizácii laboratórnych výkonov.


28.08.2015
!!!  V Ý Z V A   výboru SSKB  !!!
Výbor vyzýva každého, kto chce aktívne prispieť k príprave odborných argumentov a taktiež rokovania so zdravotnou poisťovňou UNION a.s, vo veci obmedzovania výkonov (zmena revízne uznaných frekvencií výkonov od 01.07.2015), aby to dal vedieť na adresu : vladimir.heriban@gmail.com.

Podľa počtu účastníkov zabezpečíme adekvátnu miestnosť. Stretnutie sa bude konať v najbližších týždňoch v Bratislave.

za V SSKB
Vladimír Heriban
pracovná skupina V SSKB pre legislatívu a komunikáciu so zdravotnými poisťovňami


List GR ZP Union – stanovisko Výboru SSKB ku zmene vykazovania výkonov od 01.07.2015

Nie je možné pridávať komentáre.