Edukačné materiály / Guidelines

Edukačné materiály ELFM :
http://www.eflm.eu/index.php/educational-material.html


Európska kardiologická spoločnosť – ESC Clinical Practice Guidelines :
2016 – CVD Prevention in clinical practice
2016 – Acute and Chronic Hearth Failure
2015 – Acute Coronary Syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation

http://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Clinical-Practice-Guidelines/ESC-Clinical-Practice-Guidelines-list/listing


Pre tých, ktorí nemali možnosť sa zúčastniť webináru 24. februára 2015, alebo jeho účastníkov, ktorí si chcú pripomenúť prezentované myšlienky, som rád, že Vás informovať, že môžeme zverejniť záznam z jeho EFLM e-seminára na tému Komplexné vyšetrenie dyslipidémie je viac ako “dobrý” a “zlý” cholesterol a dať k dispozícii video jeho celej prednášky. Ak máte o záujem o prednášku profesora Michela R. Langlois, kliknite na nasledujúci odkaz
https://www.youtube.com/embed/48qJ5hQYP1U?rel=0
Chcem vysloviť poďakovanie profesorovi Michelovi R. Langlois MD, PhD za jeho veľkorysosť pri zdieľaní tohto materiálu.
Ján Balla

Nie je možné pridávať komentáre.