Choosing wisely – Vyberajme rozumne

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

obraciame sa na Vás s výzvou o spoluprácu pri realizácii projektu v rámci medzinárodnej iniciatívy Choosing wisely alebo Vyberajme rozumne.

Cieľom je upozorniť na nevhodné postupy pri indikácii laboratórnych vyšetrení, s ktorými sa stretávame vo svojej praxi. V princípe sa môže jednať o dve situácie:

  • Vyšetrenie sa požaduje často, aj keď v danej klinickej situácii nie je opodstatnené
  • Vyšetrenie sa požaduje minimálne, aj keď v danej situácii môže výrazne prispieť k zefektívneniu diagnosticko-terapeutického procesu

Výbor SSKB v prvom kole vybral 35 odporúčaní. Druhé kolo je realizované formou ankety, ktorá dáva priestor na vyjadrenie širšej odbornej verejnosti. Preto Vás prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý nájdete tu.

Na základe výsledku ankety vyberie výbor SSKB 5 najrelevantnejších odporúčaní, ktoré budú následne odkomunikované v rámci SSKB i s klinickými kolegami (odborné kongresy a periodiká, e-learning a iné).

Viac informácií o iniciatíve Choosing wisely a ďalšie príklady odporúčaní je možné nájsť aj na stránke https://www.choosingwisely.org/clinician-lists/

Hlasovať môžete do 31.12.2020.

Výbor SSKB

06.10.2020

Nie je možné pridávať komentáre.