Etický kódex obchodnej praxe MedTech Europe

EFLM vyzýva svojich členov, aby sa zúčastnili prieskumu EFLM WG-CPE súvisiaceho s etickým kódexom MedTech Europe, ktorý stanovuje vysoké štandardy pre účasť IVD priemyslu na organizovaných vzdelávacích podujatiach tretích strán v podmienkach charitatívneho darcovstva, grantov na vzdelávanie a štipendiá. Cieľom prieskumu je zmapovať predchádzajúcu a súčasnú prax z hľadiska spolupráce medzi odborníkmi alebo profesionálnymi spoločnosťami a odvetvím IVD, ako aj budúcich plánov v rámci začlenenia do Medzinárodného kódexu MedTech.

Žiadame Vás vyplniť dotazník do 15. decembra 2017. Nebude to trvať dlhšie ako 5 minút.

Kliknite sem

Ďakujem za spoluprácu!

Evgenija Homsak
Predseda EFLM WG pre kongresy a postgraduálne vzdelávaníe

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.