Kvantifikácia aterogénnych lipoproteínov na stratégiu znižovania lipidov

EFLM s potešením oznamuje čerstvú publikáciu dokumentu Konsenzus EFLM: „Kvantifikácia aterogénnych lipoproteínov na stratégiu znižovania lipidov: odporúčania vychádzajúce z konsenzu EAS a EFLM“.

 Tento dokument bol vypracovaný podľa usmernení EFLM WG-Guidelines a pracovnej skupine  EFLM-Kardiálne markery v spolupráci s Európskou spoločnosťou pre aterosklerózu (EAS). Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vhodné usmernenie k pred-analytickým, analytickým a postanalytickým fázam laboratórneho testovania aterogénnych lipoproteínov.

 Všetky národné spoločnosti EFLM boli vyzvané, aby sa zúčastnili na záverečnej fáze vývoja tohto dokumentu. Verejná konzultácia medzi členmi národnej spoločnosti EFLM sa uskutočnila v prvom polroku 2019. Všetky prijaté pripomienky sa zohľadnili pri revízii dokumentu. Revidovaná verzia bola potom zaslaná na konečné hlasovanie všetkým 40 národným spoločnostiam. Pozitívne za ňu hlasovalo 29 spoločností, vrátane SSKB. Bol prijatý 1 záporný hlas a 10 spoločností nehlasovalo. Teraz sa tento dokument môže považovať za oficiálne vyhlásenie EFLM a EAS. Autorský kolektív pracovnej skupiny si veľmi cení pripomienky a návrhy, ktoré dostali od národných spoločností EFLM a ich vymenovaných recenzentov.

 Konsenzus bol nedávno publikovaný v CCLM, oficiálnom časopise EFLM, ako aj v časopise EAS „Ateroskleróza“.

EFLM odporúča odborníkom v celej Európe, aby prijali a implementovali toto odporúčanie!

Ján Balla

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.