Národný inštitút pre štandardy a technológie (NIST)

Dotazník NIST:
Hodnota a význam uskladnenia referenčného séra

Harmonizácia a štandardizácia testov medzi klinickými laboratóriami je často zložitá a v súčasnosti sa po celom svete uznáva ako problém vzbudzujúci vážne obavy. Niekedy sa nedarí dosiahnuť konzistentné výsledky ani vo výskumných laboratóriách.

MilliporeSigma v spolupráci s Národným inštitútom pre štandardy a technológie (NIST) uvažuje o vývoji séra, ktoré by pomohlo dosiahnuť oba ciele. Navrhujeme vyrobiť pool normálneho ľudského neinfekčného séra (bez vírusov), ktoré by sa odobralo v rámci prísne štandardizovaných postupov v centrálnom zariadení (CLSI C37-A), vytipovať a charakterizovať dôležité biomarkery pomocou najpokročilejších dostupných metód, zamraziť 10 000 alikvotných častí a sprístupniť tieto alikvoty na predaj. Klinické a výskumné laboratóriá by potom predložili výsledky svojich vlastných kvantitatívnych testov na webový portál, ku ktorému by mali prístup všetci kupujúci sérového poolu.

Chceli by sme poznať vaše názory na  hodnotu a užitočnosť takéhoto konceptu. Nižšie je uvedených desať otázok. Odhadovaná doba vyplnenia 2 – 3 minúty. V tomto notifikačnom texte uvádzame voľný preklad všetkých otázok a odpovedí. Prosíme čitateľov nášho webu a členov klinicko-biochemickej komunity o široké zapojenie sa do uvedenej akcie. Ďakujeme vám za účasť v našom prieskume. Vaša spätná väzba je dôležitá.

Kliknite na nasledujúci odkaz a vyplňte dotazník https://www.surveymonkey.com/r/SerumRepository

Otázky a odpovede (voľný preklad)

1. Použili by sa toto sérum vo vašom laboratóriu?
Áno
Nie

2. Ak nie, ako by mohlo byť toto sérum užitočné pre vaše laboratórium?

3. Ak áno, odpovedzte na nasledujúcich 8 otázok.
Ktoré parametre séra alebo webového portálu by boli pre vaše laboratórium najužitočnejšie (v prípade potreby vyberte viac ako jednu odpoveď)?
Špecifický typ séra – muž a / alebo žena
Certifikovaná hodnota alebo slepá hodnota
Dôsledná dostupnosť rovnakého materiálu
Iné (uveďte):

4. Aký objem by ste uprednostnili (vyberte jeden)?
1 ml
3 ml
5 ml
Iný (uveďte):

5. Aké vlastnosti internetového portálu by boli pre vaše laboratórium najužitočnejšie (v prípade potreby vyberte viac ako jednu vlastnosť)?
Ľahký prístup k správam
Typ vykazovanej štatistiky
Iné (uveďte):

6. Z otázky 5 – Ak ste vybrali možnosť „Typ vykazovanej štatistiky“, prosím, špecifikujte ho

7. Boli by ste ochotní zdieľať svoje údaje pre ďalšie analyty na podporu širšieho štandardizačného úsilia?
Áno
Nie

8. Boli by ste ochotní zverejniť svoju laboratórnu totožnosť?
Áno
Nie

9. Aký typ kontroly alebo riadenia kvality momentálne používate?
Vlastný, domácky upravený
Zakúpený z komerčného zdroja
Iný (uveďte):

10. Vlastné pripomienky alebo návrhy?

Stlačte zelené tlačidlo „Done“

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.