Prieskum EFLM o odpadovom hospodárstve v klinických laboratóriách

EÚ sa chystá vydať nové Nariadenie REACH 1907/2006 o obmedzeniach používania látok Triton v činidlách IVD. Svojim hlasom zabráňte jeho unáhlenej implementácii!

Kliknite TU odpovedzte na tieto 4 veľmi krátke otázky s predvoľbami, ktoré si môžete zvoliť:

  • Ako sa v súčasnosti likviduje tekutý odpad z vašich analyzátorov?
  • Ak ho nedávate na spálenie, akým spôsobom ho likvidujete?
  • Ak ste vyhodnotili možnosť spaľovania ako „pravdepodobne uskutočniteľnú“ alebo „vôbec nerealizovateľnú“, aké sú vaše hlavné dôvody / obavy?
  • Koľko testov ročne vykoná vaše zariadenie?
    (Imunoanalýza a klinická chémia)

Odpovedzte, prosím na uvedené otázky do 15.10.2020

Ďakujeme

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.