Dozorná rada

Členovia :

    • RNDr. Branko ILLEK
    • MUDr. Jarmila AMBRUŠOVÁ
    • RNDr. Anton KOLAČAN

 

 

výsledky volieb do Výboru a Dozornej rady SSKB – funkčné obdobie: 2015 – 2018

Komentáre sú uzavreté.