RADNICA 2021

List prezidenta IFCC Národným reprezentantom a Prezidentom členských spoločností IFCC a zástupcom pridružených spoločností IFCC a ich prezidentom

Medzinárodná federácia pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu (IFCC) chce od tejto jesene každoročne organizovať v rôznych regiónoch Radnicu (Town Hall).

Radnica je nová stratégia, ktorú IFCC predstavuje na výrazné posilnenie internej komunikácie v rámci IFCC a medzi vedením IFCC a všetkými členskými spoločnosťami IFCC a regionálnymi federáciami.

Kľúčové ciele týchto nových každoročných radníc sú:

Aktualizovať informovanosť členov o súčasných a nadchádzajúcich programoch IFCC a nových iniciatívach na celom svete alebo v konkrétnych regiónoch

Poskytnúť platformu pre otvorené komunikačné fórum medzi členmi rady IFCC a členmi prezídií regionálnych federácií a národných spoločností IFCC, ako aj všetkými odborníkmi z oblasti laboratórií a vedcami v každom regióne.

Dostať od členov spätnú väzbu o programoch IFCC, najmä o nových plánovaných iniciatívach, ktoré majú priamo prispieť k zlepšovaniu excelentnosti laboratórnej medicíny smerom k lepšej zdravotnej starostlivosti na celom svete.

Radnica bude trojhodinové interaktívne virtuálne podujatie NA ŽIVO (LIVE), ktoré sa bude konať v rôznych časových pásmach po celom svete pomocou virtuálnej platformy. Prvá radnica je naplánovaná v stredoeurópskom časovom pásme a výkonná rada IFCC by chcela pozvať predsedov národných spoločností IFCC, národných zástupcov a radových členov národných spoločností v Európe, Afrike a na Strednom východe, aby sa k nám pridali. Bude to jedinečná príležitosť spojiť všetkých v týchto regiónoch a umožniť výmenu myšlienok a voľnú komunikáciu medzi rôznymi organizáciami.

Na rok 2021 je navrhnutý harmonogram radnice nasledovne:

15. september 2021 od 09.00 do 12.00 hod

Krátke prezentácie o súčasných a nadchádzajúcich programoch IFCC a nových iniciatívach na celom svete alebo v konkrétnych regiónoch budú mať:

  • Prof. Khosrow Adeli – Prezident IFCC
  • Dr. David Kinniburgh – Vedecký sekretár IFCC
  • Dr. Alexander Haliassos – Pokladník IFCC
  • Mr. Joe Passarelli – Zástupca firiem
  • Dr. Osama Najjiar – Prezident AFCB (Arabská federácia)
  • Prof. Rajiv Erasmus – Prezident AFCC (Africká federácia)
  • Prof. Ana-Maria Šimundić – Prezident EFLM (Európska federácia)

Všetci členovia Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie (nielen členovia výboru SSKB) majú možnosť zúčastniť sa diskusného fóra s najvyššími predstaviteľmi IFCC a prostredníctvom četu klásť aj otázky. Dúfame, že členovia budú mať záujem aktívne sa zúčastniť tohto otvoreného komunikačného fóra a tak prispieť k zlepšeniu komunikácie v rámci našej komunity laboratórnej medicíny.

Na registráciu radnice 15.9.2021 kliknite prosím na odkaz
https://ifcc-townhall.com/09-15-2021
a zaregistrujte sa.

Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a neustálu spoluprácu.

Prof. Khosrow Adeli
Prezident IFCC

Tento obsah bol zaradený v Info z EFLM a IFCC. Zálohujte si trvalý odkaz.

Nie je možné pridávať komentáre.